آرمان سرزمین هشت بهشت

هشت بهشت سرزمین آدم هایی است که زندگی رنگی می‌خواهند و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.می‌خواهیم با زیبایی، دانایی و نیکویی به زندگی خودمان و دیگران رنگ خدا بپاشیم.ما چرا که فکر می‌کنیم که زندگی ما می‌تواند شادتر،آزادتر،آرام تر و آسمانی تر باشد به شرط اینکه رنگی تر باشد و خدایی تر!

شاید تو هم یک هشت بهشتی باشی.... به سرزمین ما خوش آمدی

 • هدیه امروز هشت بهشت - من و خدا
 • هدیه امروز هشت بهشت - دانه های انار
 • فیلم - پنج دقیقه بیشتر
 • گالری تصاویر - پل ها همیشه زیبا هستند
 • هشت بهشت 358 - من دیگه رفتنی ام
 • هدیه امروز هشت بهشت - من و خدا
  هدیه امروز هشت بهشت - من و خدا
 • هدیه امروز هشت بهشت - دانه های انار
  هدیه امروز هشت بهشت - دانه های انار
 • فیلم - پنج دقیقه بیشتر
  فیلم - پنج دقیقه بیشتر
 • گالری تصاویر - پل ها همیشه زیبا هستند
  گالری تصاویر - پل ها همیشه زیبا هستند
 • هشت بهشت 358 - من دیگه رفتنی ام
  هشت بهشت 358 - من دیگه رفتنی ام