هشت بهشت 161- قالی زندگی


هشت بهشت 161- قالی زندگی

زندگي يک قالي بزرگ‌ است، هر هزار سال‌ يك‌ بار فرشته‌ها قالي‌ جهان‌ را در هفت‌ آسمان‌ مي تكانند...

 

 تاریخ منتشر : ۲۴ تير ۱۳۸۹